Stad > Mens < Natuur

biografie


In mijn werk staat het mensbeeld centraal; niet als individu maar als universele gestalte, waarbij ik op transparante wijze tijdsbeelden en gelaagdheid in menselijke handelen naar voren breng. Zoals verhoudingen tussen mensen, verschuivingen in wereldculturen, veranderingen in techniek, architectuur, natuur. Dit in relatie tot het veranderend mensbeeld. 

Inspiratiebronnen hiervoor zijn naast muziek, dans, literatuur, mijn reizen naar andere landen waarin ik onderzoek hoe mensen zich bewegen in ruimte en tijd, zowel letterlijk als figuurlijk. Zo was ik een periode in New York waar ik veel schilderijen maakte met het onderwerp mens – stad Mijn reizen naar Zuid-Amerika en Egypte gaven weer andere culturele beelden, nieuwe indrukken en inzichten die ik verder uitdiepte op mijn atelier.

Mijn werkwijze omvat vele technieken in verschillende materialen: schilderijen, gemengde technieken op papier/collages, zeefdrukken, beelden in cortenstaal, keramische objecten. Kenmerkend voor mijn werk is de opbouw in transparante lagen over en door elkaar waarmee ik verschillende beeldelementen met elkaar verbind en meerduidige betekenissen geef aan mijn onderwerpen. Kleuren en vormen vertegenwoordigen een symbolische waarde voor mij en zijn mede een bepalende factor voor het inhoudelijke. De titels die ik aan mijn werken geef ontstaan tijdens het schilderkunstig proces.  

In 2010 werkte ik in Italië in een gastatelier als ‘artist in residence’; er ontstonden schilderijen met het onderwerp mens – natuur.

biografie

Mijn werkwijze omvat vele technieken in verschillende materialen: schilderijen, gemengde technieken op papier/collages, zeefdrukken, beelden in cortenstaal, keramische objecten.

City > Human < Nature

biografie

Relations between people, shifts in world cultures and changes in the technological, architectural, natural and human domain are sources inspiration for me. They are all images and spheres that exist, both dependent and independent from each other.

Central in my sculptures is the human image: the human not as an individual, but as an universal figure. In my work I represent the time relatedness and the different levels of human behavior by using transparency. For instance in the sculptures ‘Silhouetten’ and ’52 Dialogen’ the corten steel is  cut through with human figures. This produces special views, with many perspectives and represents vulnerability, captured in the hardness of steel.

As a painter I express this complexity, these different levels, by working  with transparent layers and sometimes mixing them. The colors and the forms that I use in my works have a special meaning, a symbolic value and are a determining factoring in the composition. The titles that I give to my works are connected with this inspiration or with a recognition of my emotional or other experiences.
These layered compositions, connected to different elements of the image, give rise to multiple meanings and interpretations of my themes. They symbolize a fracture of time: for me time is an unending chain of events, without beginning or end, a cycle.

I have always been inspired by music, dance and literature. Travelling is another important  starting point for my work. When I am in another county I am interested in the local cultures and in what motivates human behavior. When I was in New York I made a lot of paintings on the theme human-city. My stay gave me also a lot inspiration for new work that I completed in my studio in Holland. My journeys to South-America and Egypt provided me with completely different images, new impressions and new visions that I explored further in my studio. In 2010 I got the opportunity to work in Italy, in a guest studio as ‘artist in residence’. In Italy paintings on the theme human-nature came into being: a number of them you can see in this catalogue.

biografie

My working method  comprises many techniques in different materials: paintings, mixed techniques on paper/collages, silk screen printings, sculptures in corten steal, ceramic objects.

 

© -2021 2024 Peter van den Akker
Naar boven